Pelgrom

  

Sterk, veelzijdig en economisch

Al in 2008 liep Massey Ferguson voorop door SCR in de landbouwmachinesector te introduceren, niet alleen om aan de milieueisen te voldoen, maar ook om boeren een lager brandstofverbruik te bieden. Dit zijn directe en tastbare voordelen van deze techniek. Massey Ferguson werkt nauw samen met de speciale dieselmotoren tak van AGCO, AGCO Power, om te verzekeren dat onze trekkers en de motoren van onze zusteronderneming perfect bij elkaar passen. Onze collectieve ervaring met common-rail inspuiting en selectieve katalytische reductie (SCR) voor emissieregeling betekent dat de trekkers en de motoren in harmonie met elkaar samenwerken. Omdat AGCO Power en Massey Ferguson tot hetzelfde moederbedrijf behoren, kunt u erop vertrouwen dat wij altijd in uw voordeel zullen samenwerken.

SCR-techniek

De SCR techniek (selectieve katalytische reductie) werkt onopvallend in de motor van de trekker met behulp van een diesel oxidatie katalysator (DOC) en is niet alleen goed voor het milieu door de schonere uitlaatemissies. De combinatie van SCR en DOC, plus de toevoeging van diesel uitlaatvloeistof (AdBlue®) zorgt ook nog voor een efficiënter werkende motor, doordat er geen extra koeling nodig is.

Het AdBlue® wordt in de DOC geïnjecteerd en verdampt in de uitlaatgasstroom. Het hete uitlaatgas stroomt vervolgens door de katalysator, waar het stikstofoxide door de warmte van het gas met het AdBlue® reageert en ammonia wordt gevormd, terwijl koolmonoxide, gasvormige koolwaterstoffen en fijnstof worden geoxideerd, waarna ze door een katalysator in de uitlaat in onschadelijk stikstof en water worden omgezet. Doordat de motoremissies extern worden geregeld, in het uitlaatgassysteem, profiteert u van een beter werkende motor, maximale vermogensefficiëntie en het meest economische brandstofgebruik. Bijvullen van AdBlue® kan plaatsvinden bij het vullen van de brandstoftank en er is geen extra handeling nodig.

Kenmerken motor:

  • Onderhoudsvrije, 2e-generatie Selective Catalytic Reduction (SCR) techniek
  • Elektronisch geregelde common-rail inspuiting
  • Automatisch laag stationair systeem laat het motortoerental dalen om brandstof te besparen
  • Efficiënt en slim ontworpen koelpakket zorgt voor een compacte motor unit

 

AGCOPowerAWIMotor21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving Selective Catalytic Reduction (SCR) Proces in 6 stappen

  • De uitlaatgassen verlaten de turbolader en gaan de DOC cilinder binnen.
  • De uitlaatgassen gaan door de diesel oxidatie katalysator (geel). Koolstofmonoxide (CO), gasvormige koolwaterstoffen (HC) en fijnstof (PM) worden hier opgevangen. Stikstofoxiden worden voorbereid om te reageren met het ureum.
  • Er vindt precies geregelde inspuiting van AdBlue® plaats.
  • De gassen die met het AdBlue® vermengd zijn, verlaten de DOC cilinder en gaan naar de uitlaatpijp, die de katalysator bevat.
  • Terwijl de gassen door de katalysator passeren, wordt het NOX omgezet in onschadelijk stikstof en water.
  • Schone lucht en waterdamp verlaten de uitlaatpijp.

 

MF uitlaat SCR DOC1